Obejmuje pomiar, konsultację dotyczącą potrzeb i preferencji stylistycznych. Rzut z układem funkcjonalnym w skali 1:50, 3 fotorealistyczne wizualizacje wybranego pomieszczenia. Spotkanie z inwestorem, przekazanie i omówienie przygotowanych materiałów.