Obejmuje konsultację dotyczącą potrzeb i preferencji stylistycznych; rzut z układem funkcjonalnym w skali 1:50, 2-4 fotorealistyczne wizualizacje każdego z pomieszczeń; listę użytych materiałów i mebli.