Po przygotowaniu projektu wykonawczego świadczę również usługi nadzoru autorskiego, polegające na konsultacjach z wykonawcami oraz wizytach na budowie celem, których jest sprawdzenie przebiegu prac oraz ich zgodności z projektem, rozwiązywanie problemów wykonawczych.