W związku z zaistniałą sytuacją, powiększyliśmy nasze usługi o projekty online. Projekt może być zarówno koncepcyjny jak i pełny, wykonawczy. Konsultacje odbywają się poprzez wideokonferencję.